en
Kullanım Koşulları - Els DIET

Els Diet Web Site Kullanım Sözleşmesi

 

Hürriyet Mahallesi, Atatük Caddesi, No:13/15 Güneşli-Bağcılar/İstanbul adresinde mukim Elif Yılmaz - Els Diet’e  (bundan böyle “ELS DİET” veya ‘’BİZ’’ olarak anılacaktır) ait bu Web sayfasını kullanarak, ELS DİET Web Site Kullanım Sözleşmesi’ne (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) taraf olmuş olursunuz. Bağlı olduğunuz yasalara göre Sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 (onsekiz) yaşın üzerinde olduğunuzu, bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve Sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

 

İşbu Sözleşme Taraflara Sözleşme konusu web sayfası ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve Taraflar işbu Sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, Sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
İşbu Sözleşme’de web sayfasını kullanan, Sözleşme’nin ELS DİET dışındaki tarafı (“Kullanıcı” veya ‘’Siz’’ ) olarak anılacaktır.
ELS DİET ve Kullanıcı birlikte (“Taraflar”) olarak anılacaktır.
 

 

1. SORUMLULUKLAR

 

1.1. Bu web sayfası üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi ELS DİET’e aittir.
1.2. ELS DİET, Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, web sayfası ve web sayfasının uzantılarında mevcut her tür özelliği, koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın saklama ve değiştirme hakkını saklı tutar.
1.3. ELS DİET üyenin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
1.4. Kullanıcı, web sayfasının kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
1.5. Kullanıcı, web sayfası içindeki faaliyetlerinde, web sayfasının herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde oluşacak tüm zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ELS DİET yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya Kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
1.6. ELS DİET üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
 

 

2. KAYIT İŞLEMLERİ VE KULLANICININ SORUMLULUKLARI

 

2.1. Kayıt işlemlerine ilişkin veriler kayıt sırasında ELS DİET’in web sitesine girdiğiniz metin, fotoğraf, grafik vb. datalardan oluşmaktadır. Bilgilerinizin sorumluluğu size aittir, web sayfamız bilgilerin online dağıtımında rol oynar. ELS DİET’e veya diğer kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inanıldığı takdirde Kullanıcı bilgilerinizi tamamen veya kısmen yayından kaldırabilir. Web sayfasına bırakılan bilgileriniz diğer kullanıcıların kullanımına kısmen ya da tamamen açılabilir.
2.2. Kullanıcı 18 yas ve üzerinde olduğunu veya 18 yaş altında ise ebeveynlerinin veya vasilerinin denetiminde web sitesini kullanması gerektiğini ve reşit olmadığından elsdiet.com sitesindeki bütün  sözleşme, politika ve şartları yasal vasileri tarafından okunup onaylandığını kabul eder.
2.3. Kayıt Şartları: ELS DİET’e kaydolmanız halinde kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi, üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. ELS DİET / elsdiet.com bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silme hakkına sahiptir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu da bağlamaktadır.
2.4. ELS DİET’teki bilgileriniz veya web sayfasının çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptığınız ürünlerin, yayınladığınız mesajların, web sayfasında bulundurduğunuz bilgilerin, sahte, çalıntı olmaması, hiçbir şekilde çoğaltılmaması, web sayfasının veya üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb haklarının çiğnenmemesi, yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.), pornografi veya çıplaklık içermemesi, hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve web sayfası üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanılmaması ilkelerini kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.
2.5. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, ELS DİET ve üçüncü taraf web sayfalarındaki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden ELS DİET sorumlu tutulamaz.
2.6. Kullanıcı hizmet almakta olduğunu kendi hür iradesi ile seçtiğini ve web sitesinde paylaştığı kişisel bilgilerinin diyetisyen tarafından amacı dışında kullanılmasından İşletmeciyi sorumlu tutamayacağını kabul eder.
2.7. Kullanıcı ELS DİET önerileri doğrultusunda aldığı gıdalar, sağlık ürünleri ve egzersiz ve motivasyon önerileri nedeniyle maruz kalacağı maddi zararları ve sağlık sorunlarından ELS DIET’İ sorumlu tutamaz.
2.8. Kullanıcı Üyelik Formunu doldururken ve Sitede kendisine profil sayfası oluştururken kaydettiği tüm bilgilerin kendisine ait doğru bilgiler olduğunu beyan eder.
2.9. Kullanıcı, Siteden hizmet alırken ve içerik paylaşırken diğer kullanıcılar, diyetisyenler, site temsilcileri ve üçüncü şahısların kişilik haklarına saygı içinde hareket edeceğini, kişilik haklarının ihlalini gerektiren durumların tüm sorumluluğunu üstlendiğini kabul eder.
2.10. Kullanıcı, bu sözleşmede kendisine sağlanan hakları ihlal ettiği ya da diğer kişilerin hukukunu çiğnediği durumlarda üyeliğinin askıya alınacağını hatta iptal edilebileceğini kabul ve beyan eder.
2.11. Kullanıcı Sitedeki paylaşımlarından dolayı oluşabilecek maddi ve manevi ceza ve tazminatlardan münhasıran sorumlu olacağını, üçüncü şahısların kişisel bilgilerini açıklamak, diğer kişi ve kuruluşların telif haklarını ihlal etmek ve reklam yasaklarını uymamakla ilgili sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.
2.12. Kullanıcı, diğer kullanıcılar, diyetisyenler ve site temsilcileri tarafından kendi kişisel haklarına gelebilecek ihlallerden ELS DİET’i sorumlu tutamayacağını ve böyle durumlarda ELS DİET ‘in, sorumluluğu yapılan ihlal ile ilgili yayınlanmış içeriği site yayınından kaldırmakla sınırlı olduğunu beyan eder.
2.13. Kullanıcı bu sözleşmeyi tamamen okuduğunu, anladığını ve şartlarını kabul ettiğini beyan eder.
 

 

3. ELS DİET BEYANI

 

elsdiet.com sağlık hizmeti sunan bir işletme değildir. Site sağlıkla ilgili hiçbir yönlendirme yapmamakta ve ticari ürün satmamaktadır.
elsdiet.com da yer alan yazılı, görsel, grafik ve diğer içerikler sadece bilgi edinme içindir. Bu içerik hiçbir şekilde sağlığı konu alan ve sadece yetkili meslek mensuplarınca verilebilen profesyonel danışmanlık hizmetinin yerine geçmez.
ELS DİET; Kullanıcının diyeti ve sağlığı ile ilgili konularda daima diyetisyeni veya duruma göre doktoru ile görüşmesini önerir. Asla sadece elsdiet.com’  dan edinilen genel içerikli bilgi ile amel edilmemesi, mutlaka diyetisyen tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilmesini tavsiye eder.
 

 

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

4.1. ELS DİET’de yer alan danışmanlık, yönlendirme, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ELS DİET’e ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. ELS DİET’in ücretli veya ücretsiz bir şekilde ziyaret edilmesi veya ELS DİET’teki hizmetlerden yararlanılması Kullanıcıya söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
4.2. ELS DİET’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz.
 

 

5. GİZLİ BİLGİ

 

5.1. ELS DİET’in web sayfası üzerinden Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklanmayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca (“Gizli Bilgiler”) olarak anılacaktır.
5.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, ELS DİET’in sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu, anlaşmalı grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
5.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 

 

6. GARANTİ VERMEME

 

İşbu Sözleşme maddesi, kanunun uygulanabileceği azami ölçüde geçerli olacaktır. ELS DİET tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” veya "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) açık veya zımni, kanuni, sağlık iddiası veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.
 

 

7. İÇERİK POLİTİKASI

 

Kullanıcı ELS DİET'İ yalnızca yasal amaçlar dahilinde kullanabilir. Kullanıcı’nın Sitemizde yayımladığını tüm içeriklerden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının fotoğraflar, yorumlar, sorular ve sorulara yüklediği medya içerikleri, her zaman kanunlara uygun olmalıdır ve başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duymalıdır. Bu nedenle yalnızca Kullanıcıya ait olan ya da telif hakkı olmayan içerikler eklediğine emin olmalıdır. Örneğin, Kullanıcı’nın eklediği bir içeriğin kullanım lisansı atıf gerektiriyorsa, Kullanıcı atıfta bulunmayı unutmamalıdır. Tekrarlanan ya da büyük suçlar olması halinde Kullanıcı hesabını bloke edebiliriz. Platformumuzda birinin telif hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsanız bize bildirin.
ELS DİET, bu şartları uygularken kendi takdir yetkisini kullanır. Bu şartlar herhangi bir şekilde ihlal edildiğinde, ödeme tarihi gelen ücretleri ödemediğinizde, emniyet veya devlet birimlerinin talebi üzerine, beklenmedik teknik sorun veya problemler olduğunda ya da dolandırıcılıkla veya yasa dışı faaliyetlerle uğraştığınızdan şüphelenmemiz halinde herhangi bir zamanda, bildirimli veya bildirimsiz olarak platformu ve hizmetlerimizi kullanma izninizi sonlandırabilir veya askıya alabilir ya da hesabınızı bloke edebiliriz. Bu tür bir sonlandırmadan sonra hesabınızı, içeriklerinizi silebilir ve hizmetlerimizi kullanmanızı engelleyebiliriz. Hesabınızın sonlandırılması, içeriğinizin kaldırılması veya platformlarımıza ve hizmetlerimize erişiminizin engellenmesi halinde size veya başka herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz.
ELS DİET’i kullanarak rahatsız edici, uygunsuz veya sakıncalı olduğunu düşünebileceğiniz içeriklere maruz kalabilirsiniz. ELS DİET'E eklenen içerikler filtreden geçirilmektedir ancak geçerli kanunların izin verdiği ölçüde ELS DİET, sizi bu tür içeriklerden uzak tutma konusunda hiçbir sorumluluğa sahip değildir. Bu yüzden 18 yaş ve daha küçük kullanıcıların ELS DİET'İ ebeveyn gözetiminde kullanması gerekmektedir.
Bir hesaba yalnızca bir kullanıcı sahip olabilir. ELS DİET, bir hesabın birden fazla kullanıcı tarafından kullanıldığını fark ettiğinde hesabı dondurma yetkisini saklı tutar. Hatalı bir işlem yapıldığını düşünüyorsanız: [email protected] 'dan bize ulaşın.

 

8.TIBBİ SORUMLULUK REDDİ

 

8.1. ELS DİET Diyet listesi, egzersiz-fiziksel aktivite ve motivasyon önerileri ile öğün saatlerinin kullanıcıya hatırlatılması amacıyla kurulmuştur. ELS DİET tarafından planlanan bu hizmeti satın almadan önce mutlaka bir sağlık kuruluşundaki doktor veya diyetisyene danışılmasını tavsiye etmektedir.
8.2.  ELS DİET kronik hastalık durumunuzu belirtmenizi ya da Kullanıcı isteğine bağlı anamnez formunu doldurmanızı isterken oluşturacağı Beslenme Programında o hastalık durumunu veya anamnez sonucunu göz önünde bulundurmak amacıyla ister. Fakat Web sitesinde yer alan veya almayan kronik rahatsız durumunuzda ELS DİET’ ten hizmet almadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. ELS DİET verdiği hizmetten ötürü herhangi bir kronik rahatsızlıktan kaynaklanan sorunlar için mesuliyet kabul etmez, bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. ELS DİET tıbbi bir kuruluş değildir ve hiçbir tıbbi tavsiye veya yardım sağlamamaktadır. ELS DİET tarafından sağlanan hizmetlerin içindeki hiçbir şey tıbbi tavsiye veya yardım olarak alınmalı ya da anlaşılmamalı, ya da herhangi bir tıbbi tavsiye veya yardım için yorumlanmamalı ya da tıbbi yardım için kullanılmamalıdır veya tıbbi tavsiye uygulamasına yönlendirilmemelidir. Kullanıcı, ELS DİET’ ten sağlık hizmeti ve uygun rehberlik arama ihtiyacı dahil olmak üzere kendi sağlığını değerlendirmek ve değerlendirilmesine izin vermesinden yalnızca kendisi sorumludur. 
8.3. ELS DİET, egzersiz-fiziksel aktivite, beslenme planı ile ilgili herhangi bir tıbbi tavsiye, sağlık sigortası veya diğer sağlık hizmetleri, herhangi bir danışma, test, değerlendirme, ön tanım, ya da tedavi dahil olmak üzere hiçbir tıbbi tavsiye, sağlık sigortası veya diğer sağlık hizmetleri sunmamakta veya herhangi bir yaralanma, hastalık, hastalık veya durumun önlenmesi, gerilemesi, tanı veya tedavisini (toplu olarak, "sağlık hizmetleri") sağlamaz.
8.4.ELS DİET’ in sunduğu hizmet herkes için uygun olmayabilir ve profesyonel sağlık hizmetleri için bir yardımcı değildir. Sunulan hizmet yalnızca genel sağlık ve zindelik hedeflerinize ulaşmakta yararlı olabilecek bir araç olarak kullanılmaktadır. Diyetinizin rahatsızlık, vücut yaralanması veya ölüm riski içerebileceği riskleri içerdiğini ve bu riskleri sizin üstleneceğinizi kabul ediyorsunuz. Hizmetimize erişmeden veya kullanmadan önce, hizmeti kullanmalarından kaynaklanan bilinen veya bilinmeyen herhangi bir ve tüm eylemlerden ELS DİET’ i çıkarmayı ve sorumlu göstermemeyi bütün Kullanıcı’lar kabul etmiş sayılır.
8.5. ELS DİET’ in sunduğu hizmeti kullanmanız doktor-hasta, diyetisyen-hasta ve diyetisyen-danışan gibi profesyonel sağlık ilişkisi oluşturmaz veya oluşturamaz. Kullanıcı  ELS DİET’in sunduğu hizmeti kullanarak hiçbir tıbbi hizmet almadığını kabul etmiş sayılır.
8.6. ELS DİET sunduğu hizmet ile, başarı ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmaz. Her bireyin sağlığı, fiziksel aktivitesi ve beslenme başarısı, metabolizma, genetik v.b, arzu ve motivasyonuna bağlıdır. Sağlıkla ilgili herhangi bir program veya hizmette olduğu gibi; bireysel kapasiteniz, yaşam deneyiminiz, mevcut sağlık durumunuz ve genetik profiliniz, başlangıç kilonuz, bilgi düzeyinize göre sonuçlarınız değişebilir. ELS DİET’in sunduğu hizmetin kullanılması kullanıcının kendi taleplerine bağlıdır ve kullanıcı ELS DİET’in sunduğu hizmetin satın alımı ve kullanımı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili kilo verme-alma, kas geliştirme başarısından ya da başarısızlığından ELS DİET’in sorumlu olmayacağını kabul eder.
 

 

9. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

 

İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, Sözleşme’nin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam edecektir.
 

 

10. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 

10.1. ELS DİET dilediği zaman web sayfasında sunulan hizmetleri ve işbu Sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler web sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
10.2. ELS DİET, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
 

 

11. TEBLİGAT

 

İşbu Sözleşme ile ilgili Taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ELS DİET’in bilinen e-posta adresi ve Kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
 

 

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri, e-posta, web sayfası içerisindeki mesajlaşma veya kullanıcı hareketleri, SMS, telefon numarası, bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 

 

13. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

ELS DİET, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bütün bilgilerin (Kullanıcı bilgileri dahil) ve diğer verilerin mevcut ya da 3.parti programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ELS DİET, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin kullanılması ile ELS DİET’in , kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.
 

 

14. MÜCBİR SEBEPLER

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ELS DİET işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ELS DİET açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ELS DİET’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 

 

15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 

 

16. İLETİŞİM DETAYLARI

 

Kullanım Koşulları ve önceki sürümleri ile ilgili ayrıntılar için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hesabınız veya kişisel verilerinizle ilgili sorularınız için lütfen [email protected]  adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

 

YUKARIDAKİ TÜM HÜKÜMLERİ OKUDUM VE KABUL EDİYORUM.

 

Politika Değişiklikleri

 

Bu politikayı zaman zaman değiştirebiliriz, değiştirdiğimizde aşağıdaki "Son güncelleme" tarihini güncelleyerek sizi bilgilendireceğiz.
Son güncelleme: 19 Eylül 2021.