en
Kişisel Verilerin Korunması - Els DIET

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası


Els Diet- Elif Yılmaz olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasamız ve Türk Ceza Kanunlarımız tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmiştir. Bu politikanın amacı Els Diet-Elif Yılmaz (‘’Elsdiet’’)’ın ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK'ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatlarını, prosedür şartlarını ve teknik bir politikasını oluşturmaktır.


Tanımlar


Hizmet/Hizmetler: Üyelerin işbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Elsdiet tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

 

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye kayıt olarak veya olmayarak erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler.

 

Site: www.elsdiet.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen web sitesini ifade eder.

 

Üye/Üyeler: Üye’leri ifade eder.

 

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Elsdiet tarafından Üyelerin kişisel bilgileri aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak elsdiet tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan, Hürriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No. 13/15 Bağcılar/ İstanbul adresinde mukim, Els Diet- Elif Yılmaz ŞİRKETİ (bundan böyle “Els Diet” olarak anılacaktır) olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

 

6698 sayılı KVKK uyarınca Els Diet  ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

Hangi Amaçla Bilgileriniz Topluyoruz ve İşliyoruz?

 

Elsdiet  Site ve Uygulama üzerinden kullanıcılarımıza ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:

Beslenmeye ilişkin verilerinizi toplayarak diyet programı oluşturmak,

Vücut yapınıza uygun programlar oluşturmak

Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,

Üyelerimizin veya ziyaretçilerimizin bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, onları hizmet ve fırsatlardan haberdar etmek,

Site ve Uygulamalar’ın teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek, gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek,

Kullanıcı sözleşmemiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,

Google Calender üzerinden üyelerin öğünlerini göstermek, öğün hatırlatmasında bulunmak ,

Fiziksel aktivite ya da sağlıklı beslenme adına motivasyon veyahut bilgilendirme bildirimlerinde bulunmak,                                               

SMS ile tanıtım veya öğün hatırlatması gibi bildirimlerde bulunmak,

Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak,

Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde Elsdiet hesabınızı incelemek,

Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak

Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,

 

Elsdiet bu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası dışında başka verilerin güvenliği, gizliliği, toplanması vb. hususlarda başka politikalar veya prosedürler benimsemiş olabilir. Bu nedenle diğer politika ve hukuki metinleri de incelemenizi tavsiye ederiz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

 

Paylaştığınız kişisel veriler,

 

• Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

 

• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

 

• Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

 

• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

 

• Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;

 

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kullanım Koşullarını ve Kişisel Veriler Politikası'nı kabul etmekle, Elsdiet ile Elsdiet ve uygulamaları kapsamında diğer kullanıcılar ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

 

Size Ait Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz?

 

Kişisel verileriniz Elsdiet’i kullandığınızda, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yaptığınızda, üye veya kayıt olduğunuzda ve çerezlerle yazılı/fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.
1- Kişi Bilgisi
Siteye kayıt olmanız ile beraber “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz”, “Cinsiyetiniz”, gibi bilgileri Elsdiet’le kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.
Elsdiet’e Facebook, Linkedin, Google v.b. sosyal ağlarda yer alan hesaplarınız aracılığıyla da isim, soy isim, doğum tarihi, elektronik posta adresi vb. bilgileri girmeden kayıt veya üye olmak mümkündür. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası kapsamında sosyal ağlar üzerinden hizmetlerimize kayıt veya üye olmayı tercih etmeniz halinde, söz konusu sosyal ağlar tarafından tarafımıza gönderilen verileri işleme, aktarma, saklama yetkilerini tarafımıza vermiş olursunuz.
2- İletişim Bilgisi
Siteye kayıt olmanız ile beraber “Elektronik Posta Adresiniz”, “Adresiniz”, “Yaşadığınız İl ve İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri Elsdiet’le kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.
3- Hedef Bilgisi
Diyet programınızın planlanmasında göz önünde bulundurulması için beslenme hedefinizi ve hedef kilo isteğinizi bizimle paylaşmaktasınız.
4- Beden Bilgileri
Diyet programınızın hazırlanması için yaş, boy, kilo gibi bilgilerinizi tarafımızla paylaşmak için rızanızı vermiş olursunuz.
5- Kronik Rahatsızlık Bilgileri
Diyet programınız hazırlanırken sistemimizin bilgilerinizi göz önünde bulundurması için kronik rahatsızlık durumunuz hakkında bilgilerinizi kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.
6- Gün içi Aktivite Bilgileri
Yaşam tarzınız kişiselleştirilmiş beslenme planınızda yer alan yiyecek miktarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu sebeple ofiste veya evde bulunma, seyahat halinde olma, güç gerektiren bir işle uğraşma gibi bilgileri içeren aktivite bilgilerinizi tarafımızla paylaşmak için rızanızı vermiş olursunuz.
7- Fiziksel Aktivite
Fiziksel aktivite düzeyiniz, beslenme planınızdaki yiyecek miktarını belirleyen en önemli faktördür. Hedef ağırlığınıza ulaşmak ve programımızın doğru sonuçlar vermesi için hafta içerisindeki sportif faaliyetinize ilişkin bilgileri tarafımızla paylaşmak için rızanızı vermiş olursunuz.
8- Günlük Alışkanlıklar
Hedefinize daha kolay ulaşmak için, zararlı alışkanlıklarınızı dikkate almak gerekir. Bu bilgileri tarafımızla paylaşmanız diyetinizi daha verimli hale getirmemize yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz zararlı alışkanlıkların etkilerini azaltmak için size destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bu beslenme planı bireyseldir ve bireysel vücut ölçümlerini dikkate almaktadır. Bu kapsamda sigara, alkol, kahvaltı, öğün beslenmesi, uyku, dinlenme ve bunun gibi alışkanlıklarınıza ilişkin günlük rutin ve alışkanlık bilgilerinizi tarafımızla paylaşmak için rızanızı vermiş olursunuz.
9- Yemek Saatleri
Diyet programınız hazırlanırken öğün saatlerinizin planlanması, profil sayfanıza eklenmesi,  ve size sms,e-mail veya Google Calender yoluyla öğün saatlerinizi hatırlatmamız amacıyla yemek saatleri bilgilerinizi bizimle paylaşmaktasınız.
10- Diğer Bilgiler
Üye tarafından tercih edilen bilgileri Smatch(otomatik eşleştirme) bilgisi (evet/hayır), tek seçimlik bilgi ve benzer diğer bilgileri Elsdiet’e kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.
11- Anketler
Üyelerimize veya kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetleri geliştirmek, üye/kullanıcı deneyimini iyileştirmek, üye/kullanıcı görüşlerini analiz etmek ve kendimizi bu konuda geliştirmek amacı ile Elsdiet veya 3.Parti uygulamalar aracılığı ile sizlere anket sunabiliriz.
12- Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler
Login ID, IP adresi, log kayıtları, istenilen ek bilgiler, üye olduğu tarih, yaptığı başvurular, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, son giriş tarihi, ilk üyelik tarihi, uygulama silindi (evet/hayır), uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), ve buna benzer kullandığımız teknolojileri üye ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, teknik aksaklıkları gidermek, teknik altyapımızı denetlemek amacıyla sizin hakkınızda veri toplayabiliriz. Çerezler veya diğer 3.parti  program ve yazımlarımız vasıtasıyla site içi kullanımlarınıza bağlı olarak; site içi hareketleriniz, tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz.
12.1. Cihaz Bilgisi
Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilebilecek veya Tevkil uygulaması gibi konum’un gerektiği konu uygulamalarına ilişkin eşleştirilebilecek veriler (örn. konum bilgisi gibi) toplayabiliriz. Mobil uygulamalarımız (applications) veya internet sitemizde yer alan anlık bildirimler (push notifications) gönderebiliriz. Bu mesajlarımızı almak istemiyorsanız cihazınızın veya mobil uygulamanın ayarlarını değiştirerek bu mesajlarımızı reddedebilirsiniz.
12.2. Çerezler Bilgisi
Elsdiet’e ait kullanım bilgileriniz, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Elsdiet’i kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Elsdiet’in hangi amaçla, kaç kez ziyaret edildiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya elektronik postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Üye, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.
Çerez teknolojisini kullanabilir ve bunları cihazınıza yerleştirebiliriz. Çerezleri kabul etmemeniz halinde Elsdiet beklediğiniz fonksiyonları gerçekleştirmeyebilir veya aksaklıklar oluşabilir.
Çerezler üzerinden alınan verileri 3. kişilerle reklam amaçlarıyla paylaşabiliriz.
Bu kişisel veriler Üyelik avantajlarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 

Çerez Politikamız Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Üstte yer alan metin sizi bilgilendirmek amacı ile yazılmıştır. Daha fazla bilgi için ''Çerez Politikamızı'' ziyaret edebilirsiniz

 

Elsdiet Üzerinden 3. kişilere ait internet sitelerine, portallere veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan veya 3. kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 3. kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası’ndan farklı olabilir.

 

Bilgilerinizin Saklanma Süresi

 

Elsdiet, KVK Kanunu 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacı sona erdikten sonra silinecek olup ortalama olarak 2 yıl belirlenmekle birlikte mevzuatsal olarak daha uzun süre öngörülen veriler mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmaya devam edecektir.

 

Her bir kişisel veri için ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir. Örneğin Vergi Usul Kanunu 253. maddesi uyarınca defter ve vesikalar 5 yıl süre ile muhafaza edilmelidir. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır.

 

Diğer yandan, bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böyle bir durumda ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek muhafaza edilir.

 

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Elsdiet tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar KVKK Yönetmeliği’nde belirtilecek ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.

 

Kişisel Verilerin Güvenliği

 

Elsdiet’in veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri
KVKK’nın 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Elsdiet’in veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir:
 Kişisel verilerin;
Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
Hukuka aykırı erişimi önlemek,
Muhafazasını sağlamak,
için her türlü teknik ve idari tedbir almak,
Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
Kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görev alan yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri alır,
İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde ilgilisine ve Kurul’a bildirmektir.

 

Elsdiet’in veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler

 

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, Elsdiet aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:
Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler. Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. Elsdiet bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.
Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirler ve bunların denetimi Elsdiet bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır.
Elsdiet, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle yükümlüdür.

 

Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler

 

Elsdiet, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda Elsdiet, veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVKK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.
Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) Siteyi kullanmaya başladıkları andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin bu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası'nda anlatıldığı gibi, Elsdiet tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Kullanıcılar ve/veya Üyeler’e (Gerçek Kişiler) ilişkin bilgiler tamamen kendilerinin özgür iradeleri ile Elsdiet’e sağlanmaktadır. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) bu kişisel bilgileri Elsdiet’e verip vermemekte serbesttirler. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kendilerinin sorumluluğundadır. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermemelidir.

 

Üyelik Yaşı

 

18 yaşından küçük kullanıcıların verilerini kasten işlememekteyiz. İş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere tüm departmanlarımız çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özen göstermekteyiz. 18 yaşından küçük çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması veli veya yasal temsilcinin sorumluluğundadır.

 

İleti İzni ve Başvuru Yöntemi

 

Elsdiet, Üye veya Kullanıcılardan temin edilen kişiler bilgileri e-posta/sms/google calender vb. aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler ve hizmet hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerini paylaşmak, beslenme programı veya amaçla doğrultulu olarak 3. Tarafların reklamlarını paylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunmaktadır. Elsdiet tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri ve kısa mesajları Üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise [email protected]  adresine e-posta gönderip veya ayarlar sayfasından gerekli seçenekleri kaldırarak listeden çıkmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinizin nasıl işlendiğini ve/veya aktarıldığını ve/veya yukarıdaki şartlar ile ilgili nasıl işlendiğini öğrenmek istiyorsanız [email protected]  e-posta adresine yazabilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Elsdiet Site dahilinde başka sitelere link verebilir, ancak bu Elsdiet’in işbu siteler ile herhangi bir bağı olduğu anlamına gelmemektedir. Elsdiet, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Yürürlük

 

İşbu kişisel verilerin korunma politikası, gizlilik ve çerez politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
İnternet Sitesi Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikamız 18.04.2021 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

 

İletişim Detayları

 

Bu Çerez Politikası ve önceki sürümleri ile ilgili ayrıntılar için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hesabınız veya kişisel verilerinizle ilgili sorularınız için lütfen [email protected]  adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Bu politikayı zaman zaman değiştirebiliriz, değiştirdiğimizde aşağıdaki "Son güncelleme" tarihini güncelleyerek sizi bilgilendireceğiz.

 

Son güncelleme: 19 Eylül 2021.