en
İptal İade Politikası - Els DIET

İPTAL, İADE VE CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


GENEL BİLGİLENDİRME

 

Elsdiet.com’dan (bundan böyle “Els Diet ” olarak anılacaktır) hizmet veya ürün satın almanız halinde, Els Diet tarafından Alıcı taraf olan sizlere (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır) sunulan kullanım koşulları, gizlilik politikası, ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış/hizmet sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

 

Kurulan satış/hizmet sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 29188 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
Els Diet, Alıcı sıfatındaki siz değerli müşterilerin, önemli hukuki konularda bilgi sahibi olmanızı sağlayarak, haklarınızı ve elektronik sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinizi açık bir şekilde bilgilendirerek kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.
 

İPTAL VE İADE

 

Satın alınan hizmet/ürün, eksiksiz ve önceden belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmak zorundadır. Satın alınan her bir hizmet, belirtilen tarihte alıcı kişi ve/veya kuruluşa sunulur. Bu süre içinde hizmet sunulmazsa Alıcı’lar sözleşmeyi sona erdirebilir.Satın alınan hizmetinin sunulmasının imkansızlaşması durumunda, Els Diet bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildirmek zorundadır. 14 (ondört) iş günü içerisinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

Alıcı, satın aldığı hizmetin/ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Els Diet’in hizmeti yerine getirme yükümlülüğü sona erer. Eğer hizmet sağlandıktan sonra Alıcı bu işlemleri yetkili veya yetkisiz olarak gerçekleştirdiyse Els Diet ’in sözleşme konusu bedeli isteme hakkı saklıdır.
Els Diet’in ön göremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 (ondört) iş günü içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 (ondört) iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

CAYMA-İPTAL HAKKI

 

Alıcı, satın aldığı hizmeti satın aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Els Diet ’e aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmek sizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak satış sözleşmesine konu olan ürün veya hizmetlerin cayma hakkının istisnasını oluşturan ürün veya hizmetlerden olmaması durumunda Alıcı cayma hakkını kullanabilecektir.

 

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, çevrimiçi hizmeler ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi ilgili mevzuat gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da ilgili yönetmelik gereği mümkün değildir.
Els Diet’in sağlamış olduğu beslenme programı, fiziksel aktivite ve motivasyon önerileri programı danışmanlığı hizmetlerinin cayma hakkının istisnasını oluşturan hizmetler olduğu göz önüne alındığında, Alıcı satın alma veya abonelik işlemlerinde cayma hakkını kullanamayacaktır. 14 (ondört) günü geçen veya hizmetin kullanıldığı veya hizmetin kullanıcıya ulaştığı durumlarda da Alıcı, Els Diet’e karşı cayma hakkı talebinde bulunamayacaktır. Bununla birlikte abonelik işlemlerinde eğer belirli bir süre kalma koşulu ile satın alınmamışsa (taahhütsüz) Alıcı mevcut dönemin bitiminden en az 24 saat önce Els Diet’e iptal başvurusunda bulunursa iptal işlemi gerçekleşir ve sonraki dönemler için ücret alınmaz fakat aboneliğini başlattığı mevcut dönemde Els Diet’in sunduğu hizmet anında ifa edildiği için Alıcı mevcut dönemde cayma talebinde bulunamaz ve Alıcı’ya ücret iadesi yapılamaz. Ayrıca iptal işleminde Alıcı’ya sunulan mevcut hizmetteki indirim miktarını iseme hakkını Els Diet saklı tutar. Alıcı abonelik işlemlerinde belirli bir süre ( 3 ay,  6 ay veya 1 yıllık v.b) hizmeti almayı kabul etmişse (taahhütlü) Els Diet Alıcı’ya mevcut hizmet fiyatlarından daha düşük tutarda bir bedel sunar. Alıcı belirli bir süre hizmeti almayı kabul ettiğinden cayma ve iptal hakkını kullanamayacaktır.  Bu durumlarda Els Diet cayma ve iade almama ve mevcut hizmetteki indirim miktarını isteme hakkını saklı tutar. 


Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 (ondört) günlük süre sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmış olan hizmete ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Els Diet’e iadeli taahhütlü posta, faks veya e posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün burada düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen hizmet faturası (iade edilmek istenen hizmetin faturası) kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

 

İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.Els Diet, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

 

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Els Diet tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşülmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Els Diet’in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

Alıcı, banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ödemesini TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI A.Ş. TR38 0001 0020 9964 6245 8250 01 hesabımıza Türk Lirası (TL) olarak yapabilir.
Alıcı, sitemiz üzerinden kredi kartları ile, her türlü kredi kartımıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilir. Online ödemelerde sipariş sonunda Alıcı’nın kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. 


İletişim Detayları

 

Bu Çerez Politikası ve önceki sürümleri ile ilgili ayrıntılar için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hesabınız veya kişisel verilerinizle ilgili sorularınız için lütfen [email protected]  adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Bu politikayı zaman zaman değiştirebiliriz, değiştirdiğimizde aşağıdaki "Son güncelleme" tarihini güncelleyerek sizi bilgilendireceğiz.
Son güncelleme: 19 Eylül 2021.